Κέντρο λήψεων
Δοκιμάστε και αξιολογήστε τα προγράμματά μας. Κατεβάστε τα τώρα.
Εγχειρίδια χρήσης
Διαβάστε online ή κατεβάστε τα εγχειρίδια χρήσης των προγραμμάτων μας.
Βάση ερωταπαντήσεων
Έχετε κι άλλες ερωτήσεις; Βρείτε απαντήσεις σε δευτερόλεπτα.
Απαιτήσεις Συστήματος

Το Cafepro με τον πανίσχυρο προγραμματιστικό πυρήνα που διαθέτει, έχει μηδαμινές απαιτήσεις σε υπολογιστικό εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία του είναι οι ακόλουθες:

Υπολογιστής ταμείου
 
[Cafepro Operator + Cafepro Administrator + MySQL Server for Cafepro]
Επεξεργαστής: Pentium Celeron/AMD Sempron
Μνήμη RAM: 384 MB (προτεινόμενη 512 MB)
Ανάλυση οθόνης: 1024x768 32bit (προτεινόμενη 1280x1024 32bit)
Δίσκος: IDE (προτεινόμενος SATA)
Ελεύθερος χώρος: 120 MB (προτεινόμενος 200 MB)
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP Home (προτεινόμενο Windows 7 x86 32bit)
Κάρτα δικτύου: 100 Mbps (προτεινόμενη 1.000 Mbps)
Θύρες: 1 ελεύθερη USB
Δίκτυο: Με υποστήριξη TCP/IP και UDP
 
[Cafepro AirSpot] (προαιρετικά)
Κάρτα δικτύου: Δεύτερη κάρτα 100 Mbps στον ίδιο υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το Cafepro Operator
Λοιπός εξοπλισμός: Ασύρματο WiFi Access Point
 
Τερματικά πελατών
 
[Cafepro Cl ee width="100%" clτύ"100%" c gynor="#b8defa"> v> "sto" e>[Cafepro Cnefa">[Cafepro Cne Ελεύθερος χώρος: 120 MB (προτεινόμενος 200 MB)
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP Home (προτεινόμενο Windows 7 x86 32bit)
ellpaddγικό σύστημα: Windows XP Home (προτεινόμενο Windows
Τερματικά πελατών[Caf
[Cadγικό σύστημα: Windows XP Home (προτεινόμενο Windows υργικό σύστημα: Windows XP Home (προτεινόμενο Windows 7 x86 32bit)
γικό σύστημα: Windows XP Home (προτεινόμενο Windows
cellpa10% w" clar: > γικό σύστημα: Windows XP Home (π
div>
 
Κάρτα δικτύου: Δεύγιστή πγιστή πογιστή ποναι εγκατεστημένο το Cafepro Operator
Λοιπός εξοπλισμός: Ασύρματο WiFi Access Point
ωs="level φ td> open"> tabl +"lls.pngtd> ς <42_ma > ="level: tabl/1.000 Mwidth="42" height=+ rent Saves" cellpadding="0" width="100%" bordercolor="#333333"> RAID 5/42_1+0trong>[Cafr> fa"> ργασ+ass="content 100%"rontem24 ight=" ="0" ong>[Cafepro Cl ee width="100%" clτύ"100%" c gy 42_Linux 00%" c gyρ8 R2ax64 64 v> "sto" e>[Cafepro Cnefa"> c2/4 x280x1024 32bit)
Ελεύθερος χώρος: 120 MB (προτεινόμενος 200 MB)
/tr> p" η* r="0"
<> [Cafλατών[Caftr>